Lille Restrup Hovedgaard  Før  og Nu

 

Lille Restrup Hovedgaard er en gammel adelig sædegård, hvis navn første gang nævnes i 1459, da væbner Niels Pedersen får skøde på gården. Omkring 1510 erhverver landsdommer Niels Clemmensen Restrup Hovedgaard, men efter flere tvistigheder med kronen beslaglægger Kong Christian den Anden gården i 1518 og inddrager den som krongods. Christian den anden besidder dog kun Restrup Hovedgaard i kort tid og allerede i 1520 gives gården til gave til Niels Clemmensens enke.  Dennes datter og hendes mand Christian Harbou overtager senere gården, og en ligsten over en af deres efterkommere og senere ejere af Restrup Hovedgaard Niels Harbou og hans enke Berete Munck, findes bevaret og indsat i koret i den 1000 år gamle Hvam Kirke.

 

 

En anden af Restrups navnkyndige ejere var Mogens Kaas (Sparre Kaas) som var rigsråd for Kong Christian den Fjerde. I midten af 1700 tallet kommer Restrup Hovedgaard for første gang på borgerlige hænder da den opkøbtes af herredsfoged Chresten Sørensen Testrup, en dygtig ejer, der over en kortere periode genopbygger avlsbygningerne, hovedbygning op lader opføre smukke stendiger, hvoraf flere står endnu. Testrup slægten besidder gården i 90 år og efter denne periode følger skiftende ejere til hovedgården.

I 1866 købes den af J. H. A. Kjeldsen, der nyopførte hovedbygning af kløvede kampesten. I 1948 sælger J.H.A. Kjeldsens efterkommere Restrup Hovedgaard til forlagsdirektør E. Winther, hvis søn K.A. Winther senere har overtaget hovedgården. De østlige avlsbygningers nordlige del kan nu føres tilbage til ca. 1750. Familen Winther  ejer stadig gården, og den  fungerer som en smuk ramme for events og fester